Algemene voorwaarden

De rijksoverheid stelt aan kindercentra en peuterspeelzalen kwaliteitseisen op het gebied van pedagogische kwaliteit, veiligheid, gezondheid, groepsgrootte en accommodatie.
De GGD voert in opdracht van de gemeente jaarlijks inspecties uit om te checken of een locatie voldoet aan de wet- en regelgeving. Deze inspecties zorgen voor kwaliteitswaarborging en transparantie in onze branche, het meest recente rapport is hier te lezen.

Uiteraard zijn wij geregistreerd bij het LKR.

Ouders kunnen van de belastingdienst, UWV of gemeente een bijdrage krijgen. Hierdoor vallen de netto opvang kosten lager uit.

Over de mogelijkheden van belastingaftrek kun je bij de belastingdienst informeren of kijken op de website van de belastingdienst of www.toeslagen.nl.

Lees onze volgende voorwaarden hier:

PDF Algemene Voorwaarden