Oudercommissie

Wij vinden medezeggenschap van ouders niet alleen belangrijk maar ook zeer nuttig, we zien dit dan ook als leermogelijkheden! De oudercommissie op Hojpiepeloj bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en waar nodig 1 penningmeester wordt/is aangesteld.

Om zeker te weten dat de belangen van zowel ouder als kind worden behartigd heeft de oudercommissie de bevoegdheid om de samenstelling van de commissie te bepalen, activiteiten te organiseren, financieel beleid van de commissie te beheren en mee te beslissen over belangrijke onderwerpen als openingstijden en de algemene kwaliteit binnen Hojpiepeloj.

Ben jij als nieuwe ouder geïnteresseerd in de oudercommissie vraag dan gerust naar meer informatie.