Privacy

Hojpiepeloj houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

In het privacyreglement van Hojpiepeloj staat hoe we dit doen en volgens welke regels.