Ontwikkeling

Veel kinderen worden één of meerdere dagen verzorgd op een kinderdagverblijf.

Bij Hojpiepeloj weten we dat de ouders vaak werken, waardoor zij niet alle dagen zelf voor hun kind kunnen zorgen. Kinderopvang wordt dus veelal gebruikt om praktische redenen: opvang tijdens de werkdagen van de ouders.

Maar daarnaast heeft kinderopvang een positieve invloed op de ontwikkeling van een kind. Op Hojpiepeloj wordt er veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het kind. De kinderen leren veel van elkaar, van de leiding en voor de aanstaande “studenten” hebben we een voorschools programma.
Goede kinderopvang kan dus zeer goed zijn voor de ontwikkeling van het kind en voor de voorbereiding op de schooltijd!

6 likes
Prev post: Checklist voor aanstaande mama’sNext post: Hoe leuk is dit?!!