Nieuwe wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Onder deze
nieuwe Europese wetgeving gelden een aantal nieuwe regels voor het verwerken van
persoonsgegevens binnen organisaties. Ook voor Hojpiepeloj heeft dit gevolgen.
Hieronder staat in het kort beschreven wat Hojpiepeloj met persoonlijke gegevens doet.

Waarom vragen wij om persoonlijke gegevens

Als u kinderopvang nodig heeft en uw kind aanmeldt bij Kinderdagverblijf Hojpiepeloj, vragen wij u
om een aantal persoonlijke gegevens van uzelf, uw eventuele partner en uw kind.
Hojpiepeloj gebruikt deze gegevens met o.a. de volgende doelen:

Het opstellen van een plaatsingsovereenkomst om opvang van uw kind mogelijk te maken

  • Te beschikken over de gegevens die noodzakelijk zijn voor het realiseren van wettelijke doeleinden
  • De ouderbijdrage vast te kunnen stellen
  • Een zo doelmatig mogelijke opzet en continuering van de opvang mogelijk maken
  • Zo goed mogelijk te kunnen communiceren met betrokkenen
  • Uitwisseling van informatie binnen de organisatie in belang van de opvang/zorg van het kind
  • De overdracht aan de basisschool zo goed mogelijk te laten verlopen

De gegevens worden verwerkt op de volgende wettelijke gronden:

  • Het opstellen en uitvoeren van een overeenkomst
  • Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen

Op de website van Hojpiepeloj kunt u onze Privacyverklaring helemaal nalezen.

0 likes
Prev post: De meest voorkomende kinderziektesNext post: Warm weer? Veel drinken!