Muziek maken met de kids op Hojpiepeloj

Op kinderdagverblijf Hojpiepeloj in Breda zijn we bewust van de belangrijke neveneffecten van zingen en muziek!

Wanneer je op jonge leeftijd met muziek in aanraking komt, brengt dat vele voordelen met zich mee. Meestal weet je wel dat het belangrijk is om creatief bezig te zijn met kinderen, maar wat nu werkelijk het effect is van muziek maken en zingen (en andere creatieve uitingen), daar heb je vaak geen uitleg over. Hojpiepeloj geeft een opsomming met de belangrijkste neveneffecten van zingen en (luisteren naar)muziek in het kinderdagverblijf:

  • Samen zingen en musiceren maakt sociaal
  • Het geeft zelfvertrouwen, omdat je iets kúnt (bv. zingen)
  • Het vergroot de concentratie, wat uiteindelijk leidt tot betere leerprestaties en creatief denken
  • Het bevordert verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals motorische, taal- en sociale ontwikkeling
  • Het biedt structuur en overzicht over de dag in de kinderopvang.
  • Zingen geeft veel gezondheidsvoordelen.

0 likes
Prev post: Ontruimingsoefening op kinderdagverblijf Hojpiepeloj in Breda!Next post: Kinderopvangprofessional belangrijke steunpilaar ouders