‘Kinderopvang middel tegen ontwikkelingsachterstand’

Bron: www.kinderopvangtotaal.nl

De kinderopvang kan een spilfunctie vervullen in het begeleiden van peuters en kleuters met een dreigende ontwikkelingsachterstand.

Met name het verbinden van de eigen expertise met die van de Centra voor Jeugd en Gezin biedt hiertoe kansen, vertelt prof.dr. Tom van Yperen van de Rijksuniversiteit Groningen aan Vakblad Vroeg. ‘Extra meerwaarde ontstaat wanneer pedagogische medewerkers beter leren omgaan met moeilijk gedrag.’

Van Yperen neemt deel aan een wetenschapsteam van het zogeheten PACT-traject: een traject waarin door middel van pilots de samenwerking tussen kinderopvang, onderwijs en jeugdhulp vorm krijgt. ‘Onze eerste indruk, overigens ondersteund door buitenlands onderzoek, is dat vroeg erbij zijn in de kindertijd loont. Het helpt daadwerkelijk om de ontwikkeling van kinderen weer goed te krijgen. Heel belangrijk daarbij is dat wordt gewerkt aan vaardigheden van pedagogische medewerkers en leerkrachten om de signalering beter te doen, hun eigen handelen te verbeteren en wanneer nodig te verwijzen naar de zorg.’

Positieve invalshoek

Volgens Van Yperen kunnen pedagogisch medewerkers ervoor zorgen dat kinderen minder problematisch gedrag tonen. Volgens hem wordt het gedrag verbeterd wanneer er vanuit een positieve invalshoek naar kinderen wordt gekeken. ‘Neem jonge kinderen die meer dan gemiddeld ongehoorzaam of koppig zijn. Wanneer je aandacht besteedt aan positief gedrag, denk aan een aai over hun bol als ze lief zijn of goed zitten te spelen, werkt dat beter dan alleen maar corrigerend optreden als het kind zich niet goed gedraagt.’

Van Yperen vertelt dat onderzoek in met name het onderwijs leert dat er veel aandacht uitgaat naar ongewenst gedrag, wat resulteert in stress bij de leerkrachten. Positieve aandacht geven helpt dat verminderen. ‘Logisch, want je bent veel minder bezig politieagent te spelen, waardoor je prettiger les kunt geven.’

Tips en tricks

Met het meegeven van tips en tricks kun je volgens Van Yperen veel resultaat boeken. ‘Het zou goed zijn als dit in de opleiding van pedagogisch medewerkers meer aandacht krijgt. Daarnaast kan door de aanwezigheid van de CJG-medewerker een vorm van training on the job worden gegeven aan degenen die al in de kinderopvang werken. Op die manier krijgen zij een steuntje in de rug bij op een goede manier omgaan met kinderen die gebaat zijn bij extra ondersteuning.’

Lezing

Tijdens het congres ‘Tijdig signaleren in de kinderopvang’ op 11 mei zal Van Yperen zijn boodschap toelichten in een lezing. ‘Het is van belang dat we de kennis over het jonge kind beter ten nutte laten komen aan de medewerkers in de kinderopvang en de ouders die er komen. Dit moet niet alleen bekendheid krijgen bij de uitvoerende medewerkers, maar in alle lagen van de organisatie, dus ook bij het management en het bestuur. Zij kunnen met deze kennis de kwaliteit namelijk in organisatorisch opzicht verbeteren en werkafspraken maken met de CJG’s. Dus niet alleen signaleren en doorverwijzen, maar ook die kennis naar binnen halen. Op die manier kan de opvang de vaardigheden en competentie van hun medewerkers op dit gebied vergroten.’

Kinderdagverblijf Hojpiepeloj denk graag mee aan de ontwikkeling van uw kleine om ze een zo goed mogelijke start te geven als ze straks naar school gaan!

1 like
Prev post: Kinderopvangprofessional belangrijke steunpilaar oudersNext post: Carnaval op kinderdagopvang Hojpiepeloj in Breda