Werken met Thema’s

Werken met thema’s op kinderdagverblijf Hojpiepeloj

Op Hojpiepeloj wordt gewerkt met thema’s. Denk hierbij aan verkeer, emoties (blij-boos-bang-verdrietig), eten en drinken, beroepen, gezondheid en natuurlijk alle jaargetijden en feestdagen. Deze staan enkele weken centraal en waarin dagelijkse activiteiten vorm gegeven worden. Binnen het thema komt op gevarieerde wijze de ontwikkeling van het kind aan bod. De ene keer wordt een groepsactiviteit gepland, de andere keer worden er individuele activiteiten gedaan. Vaak wordt de groep met behulp van de kinderen passend versierd in het thema en worden er knutselwerkjes voor gemaakt.

Na elk thema is er een rustweek zodat kinderen de tijd hebben om alles te laten bezinken. Een nieuw thema wordt kenbaar gemaakt op het informatiebord op Hojpiepeloj.

Binnen elk thema is er aandacht voor ontwikkelingsaspecten en sprake van diverse spelvormen. Herhaling zorgt voor herkenning. Herkenning geeft vertrouwen!

3 likes
Prev post: Traktatie beleid kinderdagverblijf HojpiepelojNext post: Voorleesdagen!